VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍKY PLATFORMY B2B

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍKY PLATFORMY B2B 

§ 1
Obecná ujednání

 • Tyto obchodní podmínky stanoví podmínky pro velkoobchodní prodej, který je základem podnikatelské činnosti internetového obchodu působícího na adrese www.gatito.pl. Objednávky lze podávat v následujících jazycích: polština, angličtina, němčina italština a francouzština.

 • Korespondenční adresa internetového obchodu www.gatito.pl 
  AM Events Adam Berkowski, ul. Lipińska 77M/38,05-200 Wołomin, Poland

     

 • Kontakt prostřednictvím elektronické pošty je možný 24h na den prostřednictvím e-mailové adresy: kontakt@gatito.pl

 • Využíváním služeb obchodu souhlasíte s těmito obchodními podmínkami.

§ 2
Velkoobchodní prodej

 • K prodeji zboží dochází prostřednictvím Internetu na stránce www.gatito.pl, kde se nachází celý sortiment velkoskladu a veškeré podstatné informace týkající se jednotlivých produktů.

 • Internetový obchod vede pouze velkoobchodní prodej. Nezabýváme se prodejem pro soukromé osoby.

 • V případě absence objednaného zboží ve skladě, bude o tom zákazník neprodleně informován. Může se stát, že nějaký artikl zobrazený na stránkách internetového obchodu je již vyprodán.

 • Veškeré ceny jsou uvedeny v PLN brutto (již obsahují 23% daň DPH) na stránce pro zákazníky z Polska, pro zákazníky, kteří otevírají platformu v jiném jazyce - jsou ceny viditelné na kartách produktů s cenami netto a příslušná daň je připočítána teprve v poslední etapě nákupu - v košíku.

 • Ke každé objednávce je vystavována faktura DPH nebo pokladní doklad.

 • Cena zboží se zobrazuje uživatelům po předchozím přihlášení do internetového velkoobchodu.

 

§ 3
Provedení objednávky

 • Objednávky zboží jsou přijímány prostřednictvím velkoobchodní platformy www.gatito.pl

 • Podkladem pro realizaci objednávky je úplné a pravdivé vyplnění formuláře pro objednávku. V případě vzniku podezření, že uvedené informace jsou nepravdivé, si velkoobchod vyhrazuje právo na odstranění účtu zákazníka.

 • Objednávky jsou realizované v pořadí, jak byly obdrženy, až do vyčerpání zásob.

 

§ 4
Způsob platby

 

 • Existují následující způsoby platby za objednané zboží:

 • převodem na účet,

 • úhrada kurýrovi při převzetí zboží - „na dobírku“,

 • prostřednictvím Payu - platba kreditní nebo platební kartou,

 • hotovost při osobním odběru ve velkoobchodě,

§ 5
Reklamace

 • Zjistí-li zákazník po obdržení zboží výrobní vady, pak má plné právo k uplatnění reklamace.

 • V takovém případě je nutno nás nejprve informovat prostřednictvím e-mailové zprávy a následně odeslat reklamované produkty společně s fakturou za zakoupené zboží a reklamačním formulářem.

 • Reklamace budou vyřízeny v průběhu 14 dnů ode dne jejich obdržení. Poškozené zboží bude vyměněno za nové, plnohodnotné. Nebude-li to možné vzhledem k nedostupnosti zboží, bude Vám vrácena částka odpovídající hodnotě nakoupeného zboží nebo bude nabídnuté jiné zboží dostupné ve velkoskladu.

 • Zákazník odesílá reklamované zboží na vlastní náklady. To znamená, že nepřebíráme zásilky s reklamovaným zbožím odeslané na dobírku. Po vyřízení reklamace budou výdaje reklamovaných produktů včetně nákladů na odeslání k nám vráceny zákazníkovi.

 • Při převzetí zásilky od kurýra je nutno věnovat pozornost, zda je balík v originálním balení. Zjistí-li zákazník známky poškození obalu nebo pokusy o jeho otevření, je nutno otevřít balík v přítomnosti kurýra. Umožní to vyhotovit protokol a úspěšně nárokovat uhrazení škody po přepravní společnosti v případě vzniku poškození nebo chybějícího zboží.

§ 6
Rezervace produktů

Žádáme o neprovádění úhrad za objednávku v celém rozsahu.

Částka za rezervované zboží má být uhrazená ve lhůtě 7 dnů ode dne vystavení faktury za rezervované zboží, to znamená v období, kdy jednotlivé zboží bude k nám dopravováno do skladu (termín dostupnosti každého zboží je uveden v popisku k produktu)

 

§ 7
Závěrečná ujednání

 • Prodejce oznamuje změny Obecných Obchodních Podmínek na internetových stránkách. Změny Obecných Obchodních Podmínek nabývají platnosti a účinnosti v okamžiku jejich zveřejnění na stránce www.gatito.pl Tyto změny se nevztahují na objednávky, které byly provedeny před datem jejich oznámení.

 • Příslušným soudem pro řešení případných sporů je místně příslušný soud pro sídlo velkoobchodu.

 • V otázkách zde neupravených se použije příslušné ustanovení občanského zákoníku.

 

§ 8
Princip a způsoby zaznamenávání, zabezpečení a zpřístupňování textu smlouvy.

Zákaznici můžou získat přístup k těmto Všeobecným Obchodním Podmínkám v každém okamžiku prostřednictvím odkazu umístěného na hlavní stránce webu www.gatito.pl a můžou je také stáhnout a vytisknout.
Zaznamenání, zabezpečení, zpřístupnění a potvrzení pro zákazníka podstatných ustanovení Kupní smlouvy na Zboží nastává zasláním zákazníkovi na uvedený e-mail a připojením k zásilce obsahující Zboží faktury DPH a na úrovni svého účtu má zákazník náhled do již realizovaných

§ 9
Zásady ochrany osobních údajů

V souvislosti s tím, že dne 25. května 2018 nabylo účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) tzv. GDPR společnost GATITO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa splňuje standardy stanovené předmětným nařízením v rozsahu ochrany osobních údajů.
Zákazníci obchodu mají právo:

 • k přístupu ke svým osobním údajům, jejich opravě, výmazu nebo omezení zpracování,

 • k přenosu údajů,

 • podat stížnost u dozorového úřadu,

 • k podání písemné, zdůvodněné žádosti o zastavení zpracování údajů z ohledu na Vaši specifickou situaci;

 • vznést námitku proti zpracování Vašich údajů v případě, kdy správce údajů má záměr zpracovávat údaje pro marketingové účely nebo proti předávání Vašich osobních údajů dalšímu správci údajů; 

 • získat úplnou informaci týkající se: 

 • výskytu Vašich údajů v záznamech Správce a adresy jeho sídla, 

 • účelu, rozsahu a způsobu zpracování údajů obsažených v takovém to záznamu; 

 • stavu, od kdy jsou Vaše údaje zpracovávány v záznamu; 

 • případném zdroji získání údajů;

 • poskytování Vašich údajů, zejména informací o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým jsou tyto údaje poskytovány.

Přístup k osobním údajům zákazníků obchodu budou mít následující firmy poskytující služby pro Manymore,  DPD Polska Sp. z o.o., UPS Polska Sp. z o.o., Poczta Polska S.A. pro účely realizace zásilek, "Hallak" pro účely zajištění daňové a účetní obsluhy, Firma Handlowo Usługowa CZASUNIA Rafał Zontek pro účely zajištění informačního servisu, které poskytují služby pro Manymore


§ 10
Údaje společnosti

  

AM Events Adam Berkowski,
ul. Lipińska 77M/38
05-200 Wołomin, Poland

Phone number: + 48 602 492 092
email: kontakt@gatito.pl

EU VAT number: PL7621715816


HURTOWNIA GATITO on the world!

Gatito - wholesale platform of licensing products.
Distributor Cerda Group and Euroswan in Poland.

 • United Kingdom
 • Germany
 • France
 • Poland
 • Czech Republic
 • Slovakia
 • Croatia
 • Slovenia
 • Serbia
 • Lithuania
 • Latvia
 • Estonia
 • Hungary
 • Romania
 • Greece
 • Georgia
 • Denmark
 • Sweden
 • and 60 other countries ...